CZYM JEST „G” W ESG?

Mówi się, że ryba psuje się od głowy. Trzeci i ostatni komponent ESG skupia się na enigmatycznie brzmiącym „ładzie korporacyjnym” („G” – ang. corporate governance). Wiele mówi się o strukturach pracowniczych oraz docelowym odbiorcy, zapominając często o tak zwanej „górze”. Jak zatem zabrać się za to zagadnienie pod kątem raportowania ESG?

Co warto podkreślić na samym początku – szlachetne założenia na temat etyki pracy naszej korporacji nie wystarczą. Do realizacji „G” potrzeba praktyki i konsekwencji, realnego wdrożenia zasad w życie. Przejdźmy do konkretów.

Co składa się na pojęcie ładu korporacyjnego?

  • Prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
  • Komunikacja wewnątrz firmy oraz z interesariuszami.
  • Wykwalifikowany, różnorodny zarząd.
  • Działania zapobiegające korupcji i monopolizacji.
  • Przejrzystość podatkowa.
  • Stabilny system finansowania.

Sprawdź też: Czym jest „E” w ESG?

Podstawą zakresu czynnika „G” są działania, dzięki którym prawa i obowiązki różnych uczestników spółek są sprawiedliwie rozdysponowywane. To w sposobie zarządzania możemy znaleźć odzwierciedlenie wartości społecznych, które – począwszy od „góry” – są skierowane w stronę ludzi „z ulicy”.

Dlaczego temat ładu korporacyjnego wewnątrz spółki powinien być istotny dla jej właścicieli?

Ponieważ dzisiejsi inwestorzy, podejmując decyzje o finansowaniu działań spółek, biorą pod uwagę nie tylko ich wyniki finansowe, ale także zaangażowanie w kwestie środowiskowe i społeczne.

Sprawdź też: Czym jest „S” w ESG?

ESG zwraca szczególną uwagę na problemy korupcji, unikania płacenia podatków i nierówność dochodów. Korupcja sporo nas wszystkich kosztuje, odpowiadając za zmniejszenie wzrostu gospodarczego i stanowiąc około 5% światowego PKB. Z kolei niejasna polityka podatkowa firm naraża pieniądze publiczne na niebezpieczeństwo, jednocześnie podważając spójność rynków finansowych.

Przejrzystość dotycząca procesów decyzyjnych, ról i obowiązków, ujawniania informacji czy demokracji akcjonariuszy będzie w najbliższych latach znajdować się w centrum interesów społecznych. Dlatego warto zacząć opracowywanie raportu już teraz.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

POBIERZ