CZYM JEST „E” W ESG?

Wiemy, że myśli ludzi biznesu, liderów czy głów zarządzających korporacjami krążą przede wszystkim wokół rozwoju własnej działalności, jest to w pełni zrozumiałe. Wiemy również, że Ziemia, planeta będąca naszym domem, obecnie cierpi z powodu działań, które nie biorą jej przyszłości pod uwagę.

Proponujemy pomyśleć, co by było, gdyby połączyć świadomość ekologiczną z działaniami na rzecz biznesu? Oponentom refleksji musimy powiedzieć wprost – wkrótce takie rozważania będą konieczne.

Środowisko, reprezentowane przez człon „E” (z ang. environmental) stanowi fundament idei ESG. To zwrócenie uwagi na obecny stan planety, która wymaga od firm opieki i troski. Ma prowokować przedsiębiorców do poszukiwania odpowiedzi na pytania: co możemy zrobić, aby powstrzymać postępujące w błyskawicznym tempie zmiany? Oraz: jak zmienić dotychczasowe praktyki, aby naprawić to, co zostało zniszczone i jednocześnie nie stracić na tym jako firma?

Myśląc o działaniach wspierających środowisko, warto rozdzielić pojęcie ekosfery na trzy kategorie: postępujące zmiany klimatyczne, problem wyczerpywania się zasobów oraz zanieczyszczenia. Następnie w ich zakresie doszukiwać się tych elementów, które dotyczą naszych działań lub, będąc precyzyjnym, na które nasze działania mają wpływ.

Mogą należeć do nich następujące zagadnienia:

  • ślad węglowy generowany przez firmę,
  • emisja CO2,
  • sortowanie odpadów, recykling,
  • finansowanie wpływu na środowisko,
  • emisja szkodliwych substancji (np. gazów cieplarnianych),
  • źródła energii odnawialnej,
  • wykorzystywanie tworzyw sztucznych,.
  • wyczerpywanie naturalnych zasobów, w tym wody,
  • degradacja środowiska naturalnego (np. poprzez masową wycinkę lasów).

Istnieje wiele narzędzi, których przeznaczeniem jest ułatwienie przedsiębiorcom monitorowania potencjalnych szkód, jakie mogą wyrządzać środowisku. Narzędzia te są bardzo ważne w procesie wdrażania zmian, ponieważ aby poprawić konkretne parametry, musimy je najpierw zmierzyć. To może zapewnić szczegółowy raport ESG. A trzeba przyznać, że ścieżka prowadząca do zazielenienia swojej firmy, jest kierunkiem zdecydowanie wartym obrania.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

POBIERZ