CZYM JEST „S” W ESG?

Nic, co robimy, nie funkcjonuje w próżni. Za każdym produktem lub usługą, które kierujemy do konsumentów, stoi równie pokaźna grupa ludzi. Dlatego kolejny, drugi człon ESG – „S”, dotyczy społecznej odpowiedzialności (z ang. social). To nie tylko temat sprawiedliwości całych społeczeństw, ale również zapewnienie własnym pracownikom jak najlepszych warunków pracy.

Cały zakres „S” to nic innego jak przestrzeganie fundamentalnych praw każdego człowieka. Co za tym idzie – system sprawiedliwych wynagrodzeń, zapewnianie świadczeń zdrowotnych czy inwestowanie w szkolenia i kursy. Pracownicy powinni być objęci przez pracodawcę opieką, a także otrzymywać zasoby, dzięki którym będą wykonywali swoją pracę skutecznie i w poczuciu dobrostanu psychicznego. Innymi aktywnościami, które można zaliczyć do obszaru „S”, są między innymi:

  • cyberbezpieczeństwo,
  • ochrona danych osobowych,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zarządzanie kadrami,
  • dostęp do opieki zdrowotnej,
  • dobre relacje z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami,
  • brak dyskryminacji.

Wychodząc poza działania wewnątrz, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i wysokie standardy łańcucha dostaw. Objąć spojrzeniem wszystkie praktyki naruszające prawa człowieka, na przykład wyzysk, pracę dzieci, korupcję, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, czy wreszcie degradację środowiska. Firma ryzykuje nie tylko utratą reputacji, ale również bojkot ze strony świadomych tego konsumentów, dalej – konsekwencji prawnych. :

Dzięki dążeniu do rozwiązania podstawowych problemów społecznych możemy stworzyć lepszy dla wszystkich świat. Poprawić dostęp do edukacji czy usług zdrowotnych, stworzyć środowisko pracy wolne od dyskryminacji czy promować odpowiedzialne zarządzanie. W świecie targanym przez kryzysy i silne emocje, które media skutecznie podsycają, jest to rozwiązanie bez wątpienia potrzebne oraz pożądane.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

POBIERZ