ESG i CSR – o dwóch potężnych skrótach w telegraficznym… no właśnie

Molier napisał kiedyś, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale także za to, czego nie robimy. Jego myśl jest nam wyjątkowo bliska, szczególnie w kwestii odpowiedzialności oraz etyki marketingowej. Spragnieni transparentnych działań firm klienci doczekali się odpowiedniego rozwiązania.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest ESG?
  • Co czeka wszystkie firmy w 2024 roku?
  • Jaką wagę ma raportowanie ESG dla zrównoważonego rozwoju?
  • Jaka jest różnica między ESG a CSR?

Już w 2024 roku wejdzie w życie dyrektywa CRSD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wymagająca od przedsiębiorstw, zarówno średnich, jak i małych, raportowania działań z zakresu ESG. Zanim przejdziemy do uzasadnienia skuteczności tego rozwiązania, przedstawiamy rozwinięcie skrótu:

E (ang. environmental) – środowisko i wpływ, jakie ma na nie firma.

S (ang. social) – wpływ na społeczeństwo pracowników, jak i klientów firmy.

G (ang. corporate governance) – ład korporacyjny, czyli ocena praktyk firmy.

Działania zgodne z powyższymi czynnikami pozwalają na prawdziwie zrównoważony rozwój mniejszych i większych przedsiębiorstw. To już nie tylko skupienie się na kwestiach klimatycznych, ale również na pracownikach i warunkach zatrudnienia. Od zmniejszenia śladu węglowego czy zużycia wody, przez redukcję ryzyka korupcji po zwiększenie skuteczności w zarządzaniu i zaangażowanie akcjonariuszy. Jak to osiągnąć?

Nie możesz świadomie ulepszać tego, czego wcześniej nie zmierzyłeś. I tutaj wkracza raportowanie ESG. Poniżej wymieniamy zaledwie kilka korzyści.

  1. Efektywniej wykorzystasz swoje zasoby i przewidzisz potencjalne zagrożenia.
  2. Zmierzone i konkretne wytyczne pozwolą Ci podejmować bardziej precyzyjne decyzje.
  3. Zyskasz zaufanie potencjalnych inwestorów, a także partnerów biznesowych oraz klientów. Konsumenci zyskują coraz większą świadomość, zwracają więc uwagę na to, jaki wpływ mają działania konkretnej firmy na środowisko. Widząc dbałość o czynniki ESG, wielu inwestorów chętniej włożą swój kapitał w Twoją działalność.
  4. Zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku oraz zaangażowanie wśród swoich pracowników.

Nieprzekonanych możemy zapewnić, że w niedalekiej przyszłości raportowanie działań ESG będzie chlebem powszednim. Ponadto, raportowanie niezwiązane z finansami, funkcjonuje jako obowiązek już od prawie 10 lat. Wspomniana wcześniej dyrektywa CRSD w ostatnim czasie jedynie rozszerzyła jego zakres na więcej przedsiębiorstw.

Jak zapatrują się na to liderzy biznesowi? Według raportu „2022 Climate Check” firmy doradczej Deloitte, trzy czwarte dyrektorów największych firm nie widzi problemu ani zagrożenia dla swojej działalności, które miałoby wywołać zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Doszło do znacznej zmiany w podejściu kadr zarządzających, co wróży lepszą przyszłość dla klimatu. Teraz pozostało tylko działać.

Na koniec pozostaje kwestia rozróżnienia skrótów CSR od ESG. W gruncie rzeczy oba terminy odwołują się do szeroko rozumianej odpowiedzialności biznesu – rozwijania świadomości społecznej oraz ekologicznej. Łączy je idea etycznego działania. Różnica leży gdzie indziej. O ile CSR odnosi się do kryterium jakościowych działań przedsiębiorstw, o tyle ESG stanowi mierzalne narzędzie, co zbliża je do kryterium ilościowego. W połączeniu stanowią silny oręż w walce o zrównoważony rozwój.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą

POBIERZ